... něco o benáském teracu

Il battuto di terrazzo alla veneziana (tlučené benátské
teraco) je velmi specifický typ podlah.
Jedná se o velmi starou technologii s vysokou estetickou
hodnotou.
Benátské Terrazzo je vyrobeno výhradně z kamenné
drtě, vápna a cementu, či původní technologií,
kde cement nahrazuje pucolán.
Speciální technikou je terrazzo palladiana zhotovené
přímou nebo nepřímou technikou, případně rustikální
teraco a pod.
Existují také antické technologie ze střepů
terracotty a hašeného vápna, tzv. Cocciopesto.
Benátské podlahy jsou známé také jako tlučené a seté
(battuto a seminato) podle technologie provádění.
Při povrchové úpravě nebo restaurování se využívají původní receptury a materiály (mastek, lněný olej, ...)
Postuy zpracování, mimo použití speciální míchačky
a elektrické brusky zůstali manuální.
Stroje ale nikdy nemůžou nahradit "terasáře"
v odborně řemeslných operacích jako je setí,
tvorba mozaiky, či válcování. Tím se odlišuje
originální benátské teraco „Terrazzo alla Veneziana“
od jiných průmyslových podlah.
Podlahy jsou často dekorativně zdobeny mramorovou mozaikou, čímž se zvyšuje jejich umělecká hodnota.
Trocha historie
Historie teraca sahá do starověkého Řecka.
Později se prostřednictvím Římanů dostalo do Itálie.
Tam se postupem času tato technologie
rozšířila především v oblasti Benátek,
kde dosáhla svého vrcholu - odtud název
"Benátské teraco".

Již v roce 1586 vychází první písemná pravidla pro řádné provádění teraca (Giorgio Vasari: Le vite de' piu eccellenti architetti, pittori et scultori)

Mějte na paměti, že každé podlaha provedená touto benátskou technologií je umělecký originál .